AUTORS

30 d'octubre de 2019

Enrico Marini

25 d'octubre de 2019

Guy Delisle

24 d'octubre de 2019

Joe Sacco

24 de gener de 2020

Rumiko Takahashi