IL·LUSTRADORS

1 de juny de 2019

Afarin Sajedi

6 de juny de 2019

Crosti

6 de juny de 2019

Derek Riggs

6 de juny de 2019

Dran

29 de juliol de 2019

Ed Faiburn

19 d'agost de 2019

Federico Babina

19 d'agost de 2019

Franco Matticchio

19 d'agost de 2019

Helena Hauss

19 d'agost de 2019

James Bollough

20 d'agost de 2019

Jiro Taniguchi

19 d'agost de 2019

Johnny Crap

20 d'agost de 2019

Kim Jung Gi

19 d'agost de 2019

Leslie Ditto

20 d'agost de 2019

Mark Powell

19 d'agost de 2019

Mark Ryden

20 d'agost de 2019

Matylda Konecka

19 d'agost de 2019

Nicolas Delort

19 d'agost de 2019

Nicolas Jolly

19 d'agost de 2019

Paula Kuczynskiego

20 d'agost de 2019

Santiago Caruso

19 d'agost de 2019

Terry Fan

19 d'agost de 2019

Troqman

2 de desembre de 2020

William Kentridge

19 d'agost de 2019

Yslaire