Fin Dac es un artista urbà que viu a Londres. En la seva curta carrera ha definit i perfeccionat un estil de pintura que ignora el llenguatge visual acceptat del “Street Art”, anomenant el seu propi estil “Urban Aesthetics”.

Per saber-ne més: http://findac.tumblr.com/

%d bloggers like this: