deliri musical

DELIRI MUSICAL SOBRE “LLUNY VOL DIR MAI MÉS” «…our aspirations, are wrapped up in books…» (les nostres aspiracions, estan embolcallades en llibres) ‘