sèries dins la sèrie
[temp. 1 – cap. 3]

SÈRIES DINS LA SÈRIE · [temp. 1 – cap. 3] ≪…Saps que trobo interessant? Si perds al teu cònjuge et diuen vídua o vidu, si ets un nen i perds els pares, llavors ets orfe. Però quin terme s’utilitza per descriure al progenitor que perd un fill? Suposo que és massa horrible per tenir nom…≫ […]