parallax background

ÚLTIMES CRÒNIQUES PUBLICADES

No són les persones les que fan els viatges,
sinó el viatges els que fan les persones

John Steinbeck